Pocit bezpečia skĺbený s pocitom maximálnej otvorenosti

Keď bezpečie ja ako dúha  a snívať sa dá pri každom výstupe a každučkom zostupe. Chytiť sa skla a popustiť uzdu fantázie. Tam hore nás čaká zázrak, ktorý začína už na ceste. Lemovaná je ako horský chodník, pretože v tom leme je ukryté úplne všetko. Nenásilné a krásne s príchuťou tajomnosti.

Priezračná dominanta na schodoch 

Vedľa skleneného zábradlia sa i ľahšie dýcha. Srdce sa teší a nepriťažuje organizmu pri ceste hore schodmi. Ľahšie sa tiež díva do diaľav ponad priehľadné krivky znásobujúce náš pohľad. To platí i pre pohľady na toho druhého, s ktorým zdieľame túto výnimočnú chvíľu.  Stojíme vedľa dominanty, ktorá dáva možnosť vyniknúť svojmu okoliu. Nezabúda, že bola vytvorená pre krásu, ktorú ma rozdávať.