Krizové situace

http://www.euro-mobilnedomy.sk/produkty-detail.php?id=3431 Jsou chvíle, kdy lidské životy zasáhne nenadále událost, která rapidně změní celé jejich dosavadní fungování. Mohou to být zejména přírodní katastrofy, povodně, větrné bouře, sesuvy půdy, zemětřesení, ale i katastrofy způsobené lidskou činností – průmyslové havárie, požáry, jiné nehody velkého rozsahu a podobně. Pak často dochází ke ztrátě toho nejzákladnějšího, co lidé mají – střechy nad hlavou, jejich příbytků. A v takových situacích, zejména velkého rozsahu, kdy počet postižených je velký, je nejcennější pomocí ta, která dokáže těmto lidem poskytnout alespoň střechu na d hlavou, suché místo k přespání, případně uvaření jídla a základní hygienické zázemí.

Rychlá levná řešení

V podobných případech mohou být účinnou pomocí také takzvané mobilheimy, což je v podstatě mobilní dům – kompletní bytová jednotka i se sociálním zařízením.